Praktisk information

Telefon:

Telefontid dagligt kl. 8.00 - 12.00
Telefonnummer: 4542 0155

Rejsevaccination:

Vejledning om rejsevaccination og vaccination er ikke en del af den offentlige sygesikring. Derfor skal man selv bekoste udgifter hertil hos lægen ved vejledning om vaccination samt de konsultationer, hvor man skal vaccineres.
Man kan med fordel orientere sig på ssi.dk med hensyn til hvilke vacciner der er behov for.

Det koster 200 kroner pr. konsultation.


Medicinattest ved rejse uden for Schengen-området:

Det koster 250 kroner pr. person at få udfyldt denne attest ved egen læge.


Henvisninger:

Alle henvisninger til speciallæge, offentlig og privat hospital, fysioterapi, psykolog og fodterapi, kræver man booker tid til konsultation hos læge her i klinikken.
Der skal altid være en lægefaglig begrundelse for henvisning til ovenstående faggrupper - dette gælder også for brug af private sundhedsforsikringer.

I telefontiden fra 8.00-12.00 er det sygeplejersken, der svarer telefonen.

Tidsbestilling dagligt kl. 9 - 12.00:

I dette tidsrum kan du reservere tid til konsultationer, attestudstedelser, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, helbredsmæssig rådgivning vedrørende udlandsrejser, vaccinationer m.m.
Man kan bruge hjemmesiden her til at bestille tid, forny medicin og skrive besked til sygeplejerske og læge.
Bliver du akut syg, eller er det andet, som kun vanskeligt kan vente, er du velkommen til at kontakte os til enhver tid. Vi vil så forsøge at hjælpe dig.
I tidsrummet 09.00-12.00 modtages desuden receptfornyelser samt oplyses resultatet af rutineprøver og undersøgelser.
Hvis du ikke kan overholde en aftalt tid, vil vi være glade for et afbud så hurtigt som muligt. Derved kan en anden måske blive hjulpet lidt hurtigere.
Trods en god tilrettelæggelse af vores arbejdsdag - blandt andet ved hjælp af tidsbestilling - kan vi undertiden blive forsinkede, for eksempel på grund af akut opståede sygdomstilfælde. Vi håber på din forståelse for dette.
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 9.00-12.00 og 13.00-15.00. Tirsdag og onsdag er der aftenkonsultation i tidsrummet 15.00-17.00.

Sygeplejersken i klinikken:

  • Hun betjener dig personligt sideløbende med telefonen i tidsrummet fra 8.00-12.00. Man kan bestille tid hos sygeplejersken i hendes kalender.

Kommunikation via hjemmesiden:

Under menupunktet "Kontakt klinikken" kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte konkrete spørgsmål til lægen og sygeplejersken. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.
Vi bestræber os på at besvare e-henvendelser indenfor 1-2 arbejdsdage.

Konsultation i vores lægepraksis:

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling. Herved opnås minimal ventetid for patienten og et roligt arbejdsmiljø for lægen og sygeplejersken. Vi tilstræber naturligvis, at patienten kommer ind til den aftalte tid, men undertiden kan uforudsete problemer dukke op, hvorfor det ikke altid kan lykkes.
Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 10 min pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid en anden dag. Det er således ikke muligt reservere "dobbelttid" ved bestilling af tidsaftaler.
Spørger sygeplejersken om årsagen til henvendelsen, er det for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen, idet lægen eller sygeplejersken så kan være forberedt, og derved sikre et bedre forløb.
Bestil tid til forebyggende undersøgelser i god tid.

Sygebesøg:

I henhold til overenskomsten med Danske Regioner må lægen ikke komme på sygebesøg, blot fordi det er mest bekvemt for patienten. Lægen er forpligtet til at vurdere, om sygdomstilfældet nødvendiggør lægebesøg i eget hjem, eller om patienten uden risiko kan transporteres til lægens klinik.
Et sygebesøg bruger forholdsvis meget af lægens tid. Mulighederne for at lave de nødvendige undersøgelser i patientens eget hjem er ikke så gode som i lægens klinik, hvor der er adgang til udstyr m.m. Derfor foretrækkes en konsultation i lægens klinik frem for et lægebesøg i patientens hjem.
Anmodning om akut sygebesøg skal så vidt muligt ske i telefontiden imellem 8-9.

Speciallægehjælp / Fysioterapi:

Undertiden kan det være nødvendigt at henvise til videre behandling hos læger inden for andre specialer eller til fysioterapeut. En vurdering af behovet herfor kræver en forudgående konsultation i klinikken.
For medlemmer af sygesikringsgruppe 1 er reglerne således, at den praktiserende læge skal foretage en lægelig vurdering af behovet herfor.
Medlemmer af sygesikringsgruppe 2 kan frit henvende sig til alle speciallæger uden henvisning fra en praktiserende læge.
Behandling hos fysioterapeut kræver altid lægehenvisning.

Akut sygdom:

Man kan henvende sig i tidsrummet 8.00-8.30 uden forudgået aftale ved akut opstået sygdom.
Bliver du akut syg i dagtiden, er du velkommen til at ringe til os på ethvert tidspunkt på tlf. 45420155. Undertiden vil vi via vores automatiske telefonsvarer henvise dig til at benytte vores akut telefon nummer eller henvise dig til en af de kolleger, som vi samarbejder med.
Såfremt du kommer til skade, er du meget velkommen til at kontakte os frem for at tage til sygehusets skadestue.

1813:

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan Region Hovedstadens tilbud om akut hjælp kontaktes på tlf. 1813.

Sundhedskortet:

Sundhedskortet er beviset for, at man har ret til vederlagsfri behandling hos lægen og erstatter patientens kvittering for kontakt med lægens klinik, når det indlæses i vort edb-system.
Ved indlæsning i vores EDB-system opretter sundhedskortet også nye patienter automatisk. Det er derfor vigtigt, at sundhedskortet medbringes ved hver henvendelse i klinikken. Børn skal benytte eget sundhedskort – det er således ikke tilstrækkeligt at indlæse forældres sundhedskort.

picture here
Bestil tid
picture here
Forny recept
picture here
Email